Ten artykuł jest również dostępny w:
Automatyczne i manualne odwoływanie zajęć
W WodGuru możecie odwoływać zajęcia manualnie i automatycznie.


Manualne odwoływanie zajęć
Gdy zdejmujecie jednorazowo zajęcia z grafiku, możecie zdecydować, czy mają być one ODWOŁANE, czy całkiem USUNIĘTE.

Jak to zrobić?

Jeśli użyjecie opcji "Anuluj zajęcia", Wy zobaczycie je jako ODWOŁANE. Klubowicz zobaczy zajęcia w aplikacji, ale będą one przekreślone.
Jeśli użyjecie opcji "Usuń zajęcia", zobaczycie w grafiku dopisek USUNIĘTE, ale klubowicz nie zobaczy zajęć w ogóle.
Automatyczne odwoływanie zajęć
Krótko: Ustalacie, ile osób musi być zapisanych na jak długo przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli takiej ilości osób nie ma, zajęcia są automatycznie anulowane przez system.

Jak to ustawić?

Zakładka Ustawienia > Zajęcia i zapisy, zobaczymy coś takiego przy tworzeniu/edycji zajęć:

automatyczne odwoływanie zajęć

NA TYM PRZYKŁADZIE: Zakładając, że zajęcia rozpoczynają się o 8.00, system o 7.00 (60 min przed rozpoczęciem) sprawdzi, czy są zapisane co najmniej 3 osoby. Jeżeli nie, to zajęcia zostaną anulowane, a klubowicze (o ile są jacyś zapisani) zostaną wypisani i powiadomieni drogą mailową o odwołaniu zajęć.


Co widzi klubowicz, gdy w danym dniu nie ma żadnych zajęć (lub są usunięte)?

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!