Artykuły na: Grafik klubu
Ten artykuł jest również dostępny w:

Automatyczne i manualne odwoływanie zajęć

Automatyczne i manualne odwoływanie zajęć


W WodGuru możecie odwoływać zajęcia manualnie i automatycznie.


Manualne odwoływanie zajęć


Gdy zdejmujecie jednorazowo zajęcia z grafiku, możecie zdecydować, czy mają być one ODWOŁANE, czy całkiem USUNIĘTE.

Jak to zrobić?Jeśli użyjecie opcji "Odwołaj zajęcia", Wy zobaczycie je jako ODWOŁANE. Klubowicz zobaczy zajęcia w aplikacji, ale będą one przekreślone.
Jeśli użyjecie opcji "Usuń zajęcia", zobaczycie w grafiku dopisek USUNIĘTE, ale klubowicz nie zobaczy zajęć w ogóle.Po anulowaniu zajęć klubowicze, którzy byli zapisani na te zajęcia, otrzymają maila z powiadomieniem.


Automatyczne odwoływanie zajęć


Krótko: Ustalacie, ile osób musi być zapisanych na jak długo przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli takiej ilości osób nie ma, zajęcia są automatycznie anulowane przez system, a zapisane osoby dostają maila z powiadomieniem.

Jak to ustawić?Zakładka Ustawienia > Zajęcia i zapisy, zobaczymy coś takiego przy tworzeniu/edycji zajęć:

automatyczne odwoływanie zajęć

NA TYM PRZYKŁADZIE: Zakładając, że zajęcia rozpoczynają się o 8.00, system o 7.00 (60 min przed rozpoczęciem) sprawdzi, czy są zapisane co najmniej 3 osoby. Jeżeli nie, to zajęcia zostaną anulowane, a klubowicze (o ile są jacyś zapisani) zostaną wypisani i powiadomieni drogą mailową o odwołaniu zajęć.


Co widzi klubowicz, gdy w danym dniu nie ma żadnych zajęć (lub są usunięte)?Aktualizowane na: 17/08/2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!