Artykuły na: Sprzedaż

Integracja z fakturownią

Integracja z fakturownią
Co daje nam integracja z fakturownią?Wszystkie transakcje online za karnety, automatycznie generują paragon online i wysyłają go do klubowicza
Wszystkie faktury wystawiane w systemie, wystawiane są przez fakturownię
Brak konieczności używania kasy fiskalnej do druku paragonów za karnety z płatnością online
Dużo więcej zaawansowanych opcji księgowych
Fakturownia pozwala nam generować pliki jpk, które przesyłamy bezpośrednio do swoich księgowych.

Jak zintegrować się z fakturownią?Utwórz swoje konto w https://fakturownia.pl/, konieczny jest przynajmniej plan Start (7,99zł / msc)
Skonfiguruj swoje konto w fakturowni (dodaj dane firmy itp.)
Podeślij nam na czacie:
subdomenę (czyli tą część linku: https://SUBDOMENA.fakturownia.pl)
token API (API token trzeba pobrać z ustawień aplikacji Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Kod autoryzacyjny API)
My robimy resztę.

Podstawa prawna do nie drukowania paragonów:Mówimy tutaj o sprzedaży usług (karnetów), gdzie cała kwota pobierana jest za pośrednictwem płatności internetowych.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf

Strona 7, pkt. 37.
Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Aktualizowane na: 17/11/2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!