Artykuły na: Sprzedaż

Integracja z fakturownią

Spis treści:

Wstęp
Co daje nam integracja z fakturownią?
Jak zintegrować się z fakturownią?
Podstawa prawna do nie drukowania paragonów


Integracja z fakturowniąDowiesz się, co ci da integracja z fakturownią, jak to zrobić oraz jaka jest podstawa prawna do nie drukowania paragonów.


Co daje nam integracja z fakturownią?Wszystkie transakcje online za karnety, automatycznie generują paragon online i wysyłają go do klubowicza
Wszystkie faktury wystawiane w systemie, wystawiane są przez fakturownię
Brak konieczności używania kasy fiskalnej do druku paragonów za karnety z płatnością online
Dużo więcej zaawansowanych opcji księgowych
Fakturownia pozwala nam generować pliki jpk, które przesyłamy bezpośrednio do swoich księgowych.

Jak zintegrować się z fakturownią?Tutaj znajdziesz całą instrukcję: Automatyczne wystawianie faktur i paragonów - integracja z serwisem fakturownia.pl
W razie czego - pytaj o wszystko na czacie 😉

Podstawa prawna do nie drukowania paragonów:Mówimy tutaj o sprzedaży usług (karnetów), gdzie cała kwota pobierana jest za pośrednictwem płatności internetowych.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf

Strona 7, pkt. 37.
Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Aktualizowane na: 04/12/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!