Type what are you looking for:

Tomasz Szadkowski
Written by Tomasz Szadkowski

Moduł: Stan kasy

Moduł który ułatwi Wam śledzenie stanu gotówki w waszej kasie. Łatwe dodawanie wydatków, uzupełnianie stanu i resetowanie stanu gotówki.


Włączenie modułu

W zakładce Ustawienia, możecie znaleźć wszystkie dostępne moduły i możliwość ich włączania / wyłączania. Stan kasy możecie znaleźć właśnie tam.

po włączeniu, znajdziecie taką ikonkę w górnym prawym rogu:

po kliknięciu w tę ikonkę, pokaże Wam się panel stanu kasy:


Korzystanie ze stanu kasu

Domyślnie wszystkie transakcje (sprzedaż karnetów / bar) oznaczone jako transakcje płacone gotówką, będą się wyświetlały i powiększały stan kasy.

Inną opcją na powiększenie stanu kasy jest guzik Uzupełnij stan, który daje Wam możliwość wprowadzenia dowolnej kwoty z komentarzem.

Aby zmniejszyć stan kasy, mamy guzik Dodaj wydatek. Wpisana tam kwota pomniejszy stan kasy.

Jeżeli porobi się bałagan, zawsze można skorzystać z opcji Reset, który ustawi stan kasy na podaną przez Was kwotę.

Categories: